Flerbrukshall på Jørpeland

Det er et økende behov for flere hallflater i Strand kommune av både skolene, frivillige lag og organisasjoner. Det skal derfor bygges en ny flerbrukshall med to hallflater på Jørpeland, denne  skal plasseres ved eksisterende idrettshall (Strandahallen). Den eksisterende idrettshallen skal bestå og skal opprettholde driften i løpet av byggeperioden.

Tidsplan: 

Oppstart            15.06.2020

Tett bygg           02.01.2021

Overlevering     30.06.2021