Våler kirke 

Moderne trekirke i Våler i Solør.

Byggherre:

Våler kirkelige fellesråd

Byggested/by:

Våler i Solør

Byggeperiode:

2013 - 2015

Kontraktstype:

Hovedentreprise med koordinering av sideentrepriser

Kontraktssum:

37 MNOK

Areal:

800 m2

Arkitektkontor:

Sivilarkitekt Espen Surnevik AS

Våler kirke er reist etter at lokalsamfunnets gamle 1800-talls kirke brant ned. Den nye kirken ble valgt som vinner i norgeshistoriens nest største arkitektkonkurranse med 239 utkast fra 23 land.

Bygget er ca. 800 m2, hovedsakelig på et plan inkl. ca. 50 m2 teknisk rom i underetasje. Selve konstruksjonen består av to høye tårn, kirkerommet og klokketårnet. Tårnet i kirkerommet er ca. 24 m høyt med to rette og to skrå sider, noe som krevde svært god planlegging i forhold til utvendige takarbeider og innvendige himlingsarbeider. Generelt store høyder, kombinert med mange krevende tredetaljer utvendig og innvendig, medførte at prosjektet ble gjennomført med ekstra oppmerksomhet og fokus på arbeider i høyden med hensyn på planlegging og gjennomføring ut fra HMS/sikkerhetsperspektiv. 

Det nye kirkeanlegget søker et nytt arkitektonisk utrykk som bærer frem historien om fortid og symboliserer fremtid i Våler. Utover å være et bygg for livssyn er prosjektet utviklet som en kulturell møteplattform for hele lokalsamfunnet. Uansett livssyn er kirkene identitetsmarkører som vi assosierer oss med i de byer og bygder vi kommer fra. Våler kirke har et særpreget uttrykk som er unikt for Våler og Vålers befolkning. Byggets utforming springer ut av regionens særpregede landskap og kultur. Bygget har Hedmarkskogenes rettvokste furutrevirke i fasadekledningen, og bjørk bekler hele kirkens innside.

Prosjektet søker å videreutvikle den norske tradisjonen med å bygge med tre. Høy detaljeringsgrad med krav til uvanlig presis utførelse av tre, stål og betong er gjennomført på fremragende måte. En spesiell lagånd mellom byggherre, planleggere og entreprenører resulterte i en sjelden god prosess og i at lokalsamfunnet fikk tilbake en unik kirke.

Relaterte prosjekter Vis alle prosjekter