Hamar Kulturhus

Et nytt signalbygg på Hamar bygget for Hamar kommune.

Byggherre:

Hamar kommune

Byggested/by:

Hamar

Byggeperiode:

2011 - 2013

Kontraktstype:

Bygningsmessig hovedentreprise m/ tiltransporterte sideentrepriser

Kontraktssum:

290 MNOK

Areal:

15000 m2

Arkitektkontor:

Vandkunsten, København, Danmark

Et komplett kulturhus

Det nye signalbygget ble bygget på tomta der Hamar bibliotek stod, forøvrig bygget av Martin M. Bakken. Prosjektet består av to bygg på totalt 15.000 m2 som bindes sammen av felles vrimleareal over Torggata. Bygget inneholder bibliotek, kultursal med 400 sitteplasser, to prøvesaler for Teater Innlandet, ulike øvingsrom, café og kontorarealer. Det nye kulturhuset er et meget komplekst bygg med utfordrende løsninger og spesielle arkitektoniske uttrykk, der det særlig er lagt vekt på en stor mengde synlige betongkonstruksjoner innenfor store åpne glassflater. Betongarbeidene med komplekse krevende løsninger, med mye synlige eksponerte særegne detaljer og tekniske løsninger, stilte særledes store krav til håndverkere og utførelse. Det ble benyttet 11.000 m3 plasstøpt betong i byggets bærekonstruksjon. Innvendig innrednings-/tømmerarbeider med stramme løsninger, krevde også meget nøyaktig og god håndverksmessig utførelse.

I tillegg til gjennomføringen av bygningsmessige arbeider og fremdriftsansvar for de tekniske fagene, inngikk koordinering mot etableringen av tilhørende torgområde (Stortorget).

Relaterte prosjekter Vis alle prosjekter