UIS Laboratorium - Ivar Langens Hus

Som vanlig ved universitetet i Stavanger har bygget fått navn etter en person som har betydd mye for byen og universitetet. Professor Ivar Langen var universitetets første rektor, fra 2003 til 2007. Han er i dag professor emeritus ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi.

Byggherre:

Statsbygg

Byggested/by:

Stavanger

Byggeperiode:

05/2013-06/2014

Kontraktstype:

Totalentreprise

Kontraktssum:

54 MNOK

Areal:

1800 m2

Arkitektkontor:

NUNO Arkitektur

Mer informasjon

Ivar Langens hus skal brukes til utdanning av ingeniører innen bygg og petroleumsfag. Det inneholder et stort undervisningsrom, flere laboratorier, fire cellekontorer, møterom og en mikrolab med to meget kraftige mikroskop.

Bygget er tilnærmet rektangulært med et buet hjørne. Den østlige delen av bygget har en etasje med stor himlingshøyde, den vestlige to etasjer. To dype kar i enden av første etasje er støpt vanntett. Den bærende konstruksjon består av prefabrikkerte søyler, vegger og hulldekker, mens veggen mot nord er plass-støpt opp til vindusfeltene og isolert. De bærende søyler er trukket inn i rommet slik at vindusfeltene blir ubrutt i byggets lengderetning. Taket er en lett-takkonstruksjon som ble levert ferdig tekket og fasadene består av bindingsverk med forblending av elokserte plater av aluminium. Mot sør har bygget en stor glassfasade. Det er slipte betonggulv i første etasje og belegg på gulvene i andre etasje. Teknisk rom ligger i første etasje. I undervisningsrom og laboratorier er det etter ønske fra bruker åpne himlinger slik at studentene kan se tekniske føringer.

Relaterte prosjekter Vis alle prosjekter