Nexans Kortbølgen

Industribygg med kontorer i 2. etasjer for Borg Havn med Nexans som leietaker. Totalentreprise på bygg over platting. Hovedentrepriser på grunn- og betongjobb. 


 

 

Byggherre:

Borg Havn IKS

Byggested/by:

Fredrikstad

Byggeperiode:

08/14 - 03/15

Kontraktstype:

Totalentreprise

Kontraktssum:

25 MNOK

Areal:

1780 m2

Arkitektkontor:

AB Arkitekter

Fornøyd byggherre og 0-feil ved overlevering

Verkstedet på 1200 m2 er oppført som stålkonstruksjon, vegger i sandwichelementer og lett takkonstruksjon. Høyeste del av verkstedet er 21 m. Verkstedet har 2 stk. traverskraner, der den største har en kapasitet på 50 tonn. I verksted er det også bygget en mesanin med teknisk rom og lagerdel. Kontordelen er på 430 m2 og er i 2 etasjer. Det er bygget som stålkonstruksjon med prefab yttervegger i tre. 

Backe Østfold utførte betong og tømmerarbeider og resterende arbeider utførtes av lokale UE som var kontrahert av Backe. Bygget ble overtatt av en fornøyd byggherre med 0 feil. Ved 1-års befaring 2016 var det minimalt med feil og mangler. Leietaker Nexans er meget fornøyd med funksjonalitet og kvalitet på sitt bygg.

Relaterte prosjekter Vis alle prosjekter