Kulås Terrasse 

Byggene ligger i Sarpsborg sentrum, nær Kulåsparken. Prosjektet bestod av 3 stk. terrasseblokker og 1 stk. punktblokk med en stor felles parkeringskjeller. Til sammen 37 leiligheter fordelt på 5.etg.

Prosjektet omfattet også riving av eksisterende boliger på tomten og nødvendig sprengning for etablering av byggegrop. Byggene har blitt fundamentert på sålefundamenter på sprengsteinsfylling på fjell.

Kjeller er oppført i plassbygd betong, mens resterende bæresystem i øvrige etasjer er utført i prefab betong og stålsøyler/bjelker. Tømrede yttervegger med i hovedsak ventilert puss-system og trekledning. I 5.etg på terrasseblokkene er det bærende trekonstruksjoner i yttervegger og delevegger.

Byggherre:

Vestlia Properties

Byggested/by:

Sarpsborg

Byggeperiode:

Aug 2017 - Mar 2019

Kontraktstype:

Totalentreprise

Kontraktssum:

112 MNOK

Areal:

5500 m2

Arkitektkontor:

Plus Arkitektur

Relaterte prosjekter Vis alle prosjekter