IKEA Forus

IKEA Forus er oppgradert med utvidet restaurant, med løsninger mer i tråd med IKEAs konsept og med nye tekniske anlegg. Totalt 3 500 kvm nybygg + 20 000 kvm ombygging.

Byggherre:

IKEA Eiendom

Byggested/by:

Forus, Stavanger

Byggeperiode:

sept 11-april 12

Kontraktstype:

Totalentreprise

Kontraktssum:

79 MNOK

Areal:

3500 m2

Arkitektkontor:

Bygg Kon AS

Med en utvidelse på 3.500 nye kvm og høyere himlingshøyde får Ikea presentert en større del av sitt sortiment på en bedre måte. Antall komplette interiørutstillinger er doblet og de har også fått en bedre intern layout i varehuset. Restauranten er utvidet med 100 nye sitteplasser og ny leketøysavdeling for barn.

Det utvidete bygget har en tilnærmet rektangulær form. Utbyggingen er tilpasset den eksisterende bygningskroppen. Bærende konstruksjon i den nye delen er betongelementer i form av søyler og hulldekker og ståldragere. Taket består av stålplater med 30 cm isolasjon og folietekking. Fasadene består av sandwichelementer med 20 cm isolasjon. Ved hovedinngangen er det klimavegger. Gulvflisene i den eksisterende delen av varehuset er fjernet og betonggulvet som lå under er slipt med diamantslipemaskin. Hele varehuset har universell utforming.

Det ble praktisert rent bygg under oppgraderingen og varehuset var i full drift under hele perioden. Det var god kundeflyt inn og ut av bygget samt god vareflyt. 

Varehuset har fått vannbåren oppvarming basert på fjernvarme og elektrisitet. Ventilasjonsanleggene er oppgradert og er nå balanserte og har varmegjenvinning. Bygget har fått webbasert SD-anlegg. Brannsikringen er videreutviklet med nytt brannalarmanlegg, nye ledelys og fullsprinkling. Varehuset har også fått mer energivennlig belysning.

Relaterte prosjekter Vis alle prosjekter