Konsept

 
Landskapet på Jørpeland kjennetegnes av fjellskråningene og fjorden.   Bekken som renner langs skolegården gir Fjelltun et unikt uteområde sammen med det fallende terrenget. Dette gir tomten egenart og kvalitet som det er naturlig å bruke i utformingen av flerbrukshallen. 
 
Hovedmålet er å utforme en flerbrukshall som tydelig henvender seg mot publikum og som inviterer til besøk og bruk. Dette oppnås ved å åpne fasaden mot sør ved bruk av store glassfelt, samt å orientere bygget med hovedinngangen lett synlig og lett tilgjengelig for alle. 
 
Uterommene bidrar med gode og enkle kommunikasjonslinjer fra skole, kiss’n-ride, den nærliggende parkeringen og nærområdet for øvrig. 
 
Den nye flerbrukshallen bindes naturlig sammen med eksisterende hall via en gangbro. Mellom hallene dannes et uteområde. Her legges det til nye aktiviteter (kampsport, treningsrom og kafeteria) for at dette området også skal være attraktivt og fullt av aktiviteter.